Mount Allison Programming Showdown 2022

Team Supercalifragilisticexpialidocious

Team details

Vietnam

Participating in Mount Allison Programming Showdown 2022

Name